Instalacja końcówek w przewodach
Osadzanie końcówke w DN max 2"
INS02P
Osadzanie końcówke w DN max 3"
INS03P
Osadzanie końcówke w DN max 8"
INS08PSM