Znakowanie tulejek na przewodach elastycznych
Znakowanie manualne przed zakuciem
MPR20
Znakowanie mech. przed zakuciem
MPR21
Znakowanie manualne po zakuciu
HP1
Znakowanie mechaniczne po zakuciu
HP1PN