Testowanie przewodów wysokim ciśnieniem
Ciśnienie max: 1200 bar
BC1200ECO
Ciśnienie max: 1200 bar
BC1200E
Ciśnienie max: 1200 bar
BC1200EES
Ciśnienie max: 1200 bar
BC1200ES
Ciśnienie max: 2000 bar
BC2000ES